Säkerhet & Sekretess

Försäljning till minderåriga
Animalfarm säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt PUL
När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt godkänner du att Animalfarm sparar och använder dina personuppgifter för att jag ska kunna fullfölja mina åtaganden mot dig som kund. Jag dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som Animalfarm har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort.

Animalfarm kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Användning av cookie-filer
Denna webbplats använder “cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Anti-SPAM policy
Jag tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Animalfarm medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

Som kund till Animalfarm kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

0