Får & Lamm

Jag har en liten besättning med ett 50-tal tackor här i Roslagen. Fåren går ute året om med möjlighet att gå in om de vill (vilket bara händer vid riktigt ruskväder). Min filosofi är att alla djur oavsett art mår bäst av att röra sig fritt så mycket som möjligt (även vi tvåbenta ;-). Jag har renrasiga Gotlandsfår (päls), Värmländska Skogsfår (allmogeras) samt ett fåtal Oxford Down (engelsk köttras). Senaste åren har jag även lagt på en Dorperbagge på några av tackorna.

Lammen föds i april och går sedan ute på stora beten tills det är dags att säljas som livdjur eller gå till slakt och vissa stannar kvar för egen rekrytering. De ungtackorsom blir kvar på gården får utgöra träningsdjur till vallhundarna första året då jag väljer att aldrig betäcka så unga djur.

Våra får är MV3-fria (Maedi-visna är en sjukdom som kan finnas hos får där de som genomgått ett program med flera års blodprovning blir friskförklarade). De har F-status (Fotrötefria), genbanksanslutna samt med i Elit-lamm.

Från fåren som bidrar till öppna landskap och vackra ekskogar får vi i gengäld ett fantastiskt kött fritt från antibiotika och andra gifter. Vackra värmande skinn att inreda med, sy kuddar, vantar och annat av. Ull att stoppa kuddarna med, spinna till garn eller tova tomtar med 😉 Eller varför inte bara lägga ut det i rabatterna för att hålla rådjur och mördarsniglar borta (de har inte fattat tjusningen med ull!!)

Till hjälp att flytta tackor med lamm mellan beten, hålla bort fåren vid utfodring, lasta på transport eller skilja ut djur från flocken har jag mina fantastiska Border Collies som ständigt tränas och utbildas för att stressfritt kunna hantera fåren i alla situationer.
De är oumbärliga i mitt jobb!!

0